توضیحات

دکتر هادی نوری متخصص درمان ریشه

ساعت کاری دکتر هادی نوری متخصص روزهای شنبه الی چهارشنبه بعد ازظهرها در مطب حضور دارند.

دریافت نوبت اینترنتی دکتر هادی نوری متخصص درمان ریشه

هادی نوری متخصص درمان ریشه در کرج به شماره نظام پزشکی : 136973 مشغول به طبابت هستند.

شماره تلفن مطب
آدرس

مطب دکتر هادی نوری متخصص درمان ریشه کرج طالقانی شمالی کوچه نسیم دندانپزشکی تبسم

جنسیت

مرد

موقعیت
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید