برچسب: چندنوع توتون قلیلان در بازار موجود است

شهریور 12
تنباکوهای معطر خطرناک تر هستند

تنباکوهای معطر خطرناک تر هستند تنباکوهای معطر تا 50 برابر حد مجاز، سرب دارند و بنابراین سرطان زا بودن این تنباکوها قطعی است.افزایش سرطان ریه در جامعه بدون شک به مصرف سیگار و قلیان مربوط است و ایرانیان سالانه 10 هزار میلیارد تومان برای خرید مواد دخانی مانند سیگار و قلیان خرج می کنند و […]