برچسب: هماچوری (hematuria) یا ادرار خونی

شهریور 15
علت ادرار خونی چیست

علت ادرار خونی چیست گاهی وجود خون در ادرار قابل مشاهده توسط خود فرد است،ولی برخی اوقات…