برچسب: علت ادرار خونی در مردان و زنان

شهریور 15
علت ادرار خونی چیست

علت ادرار خونی چیست علت پیدایش خون در ادرار مهم است.ادرار خونی که هماچوری (hematuria)…