برچسب: علائم غلظت خون

شهریور 06
علت غلیظ شدن خون چیست ؟

علت غلظت خون چیست ؟ غلظت خون به دو دلیل اتفاق می افتد اگر مغز بدون دلیل شروع به ساختن گلبول قرمز کند علت اولیه وجود دارد و اگر نرسیدن اکسیژن کافی به بدن باعث تولید گلبول قرمز شود علت ثانویه پیش روست. غلظت خون یعنی بخش گلبول های قرمز، چند درصد از خون کامل […]