برچسب: تجویز سمعک

شهریور 03
علل کم شنوایی در محیط های صنعتی

علل کم شنوایی در محیط های صنعتی کم شنوایی علل مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها کار…