برچسب: تجویز سمعک

شهریور 03
علت کم شنوایی در محیط های صنعتی

علت کم شنوایی در محیط های صنعتی علت کم شنوایی در محیط های صنعتی دلایل مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها کار در محیط های صنعتی بدون رعایت اصول ایمنی است ، به گونه ای که طبق آمارهای جهانی ۳۰ درصد شاغلین صنایع به درجاتی از کم شنوایی مبتلا هستند. علل کم شنوایی یا […]