برچسب: اچ پیلوری چیست؟

اچ پیلوری یا هلیکوباکترپیلوری چیست

اچ پیلوری یا هلیکوباکترپیلوری چیست قبلا تصور می شد که عامل زخم معده و یا روده غذاهای تحریک کننده، فشار روحی و یا اضطراب می باشد. براساس اثبات اخیر دکتر مارشال،اکثر زخم معده های گوارشی ناشی از یک میکروب به نام هلیکوباکترپیلوری (اچ ـ پیلوری) می باشد.
«اچ ـ پیلوری یا هلیکوباکترپیلوری » از طریق مواد غذایی و یا از شخص آلوده به فرد سالم منتقل می شود.این میکروب در معده انسان در برابر اسید معده مقاومت می کند و تمایل دارد در لایه مخاطی محافظتی سطح معده و روده مخفی شده و آن را ضعیف کرده و لایه زیرین را تحریک نماید.

لذا اسید معده از این لایه تضعیف شده عبور می کند و بافت ملتهب شده زیرین را می سوزاند.به تدریج ابتدا موجب تورم و سپس شکل گیری زخم به شکل دهانه آتشفشان در معده و یا روده خواهد شد.همچنین تحریکات مکرر این میکروب می تواند زمینه ساز ایجاد سرطان معده در افراد آلوده به آن در آینده شود.

شهریور 14
اچ پیلوری یا هلیکوباکتر پیلوری چیست؟

اچ پیلوری یا هلیکوباکترپیلوری چیست قبلا تصور می شد که عامل زخم معده و یا روده غذاهای تحریک کننده، فشار روحی و یا اضطراب می باشد. براساس اثبات اخیر دکتر مارشال،اکثر زخم معده های گوارشی ناشی از یک میکروب به نام هلیکوباکترپیلوری (اچ ـ پیلوری) می باشد. «اچ ـ پیلوری » از طریق مواد غذایی […]