برچسب: آلرژی فصلی

شهریور 05
برای مبارزه با آلرژی های بهاری آماده شوید

برای مبارزه با آلرژی های بهاری آماده شوید به نظر می رسد که با فرارسیدن بهار،فصل شیوع آلرژی ها و حمله به افراد بی گناهی که تا قبل از عطسه کردن و دچار آبریزش بینی شدن از تماشا تغییر فصل احساس شادی و خرسندی می کردند، نیز از راه می رسد. موسم بهار زمانی است […]