برچسب: چپ دست ها

شهریور 07
حقایقی درباره چپ دست ها

حقایقی درباره چپ دست ها در دنیا حدودا از هر ۱۰ نفر یک نفر چپ دست است.داستانها و افسانه های زیادی در رابطه با افراد چپ دست وجود دارد. همچنین تحقیقات بسیاری نیز در رابطه با آنها و بر روی تفاوت‌های ذهنی،فکری، تمایلات و تاثیرشان در اجتماع در‌مقایسه با راست دست ها انجام شده یا […]