برچسب: چپ دست ها

شهریور 07
حقایقی درباره چپ دست ها

حقایقی درباره چپ دست ها در دنیا حدودا از هر ۱۰ نفر یک نفر چپ دست است. داستانها و…