توضیحات

نوشین فرهادیه کارشناس تغذیه

نوشين فرهاديه کارشناس تغذیه در درمانگاه دکتر اسلامی در کرج مشغول به طبابت هستند.

نوشين فرهاديه کارشناسی علوم تغذیه به شماره نظام پزشکی : ت - 784 ...

شماره تلفن مطب
آدرس
مطب نوشين فرهاديه کرج ، میدان کرج ، جنب کفش ملی ، درمانگاه دکتر اسلامی
جنسیت

زن

موقعیت
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید