توضیحات

فیزیوتراپی نوروزی

محمد نوروزی فیزیوتراپ روزهای شنبه الی چهارشنبه عصرها در مطب حضور دارند.

محمد نوروزی کارشناسی فیزیوتراپی به شماره نظام پزشکی : ف-356

شماره تلفن مطب
آدرس

فیزیوتراپی نوروزی هفت تیر، روبروی ساختمان بورس، ساختمان یاس، طبقه ی اول

دسته بندی ها
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید