توضیحات

صفورا کریمی کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی

حوزه فعالیت خانم صفورا کریمی کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی مشاوره تربیتی کودک و نوجوان بازی درمانگر.

شماره تلفن مطب
آدرس

کرج چهارراه هفت تیر.

جنسیت

زن

موقعیت
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید