توضیحات

دکتر امیرحسین فهیمی نیا دندانپزشک

به در خواست پزشک شماره تلفن و آدرس حذف گردید.

دکتر امیرحسین فهیمی نیا دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی به شماره نظام پزشکی : 36810

شماره تلفن مطب
شماره تلفن

به در خواست پزشک شماره تلفن و آدرس حذف گردید

آدرس

به در خواست پزشک شماره تلفن و آدرس حذف گردید

دسته بندی ها
جنسیت

مرد

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید