تیزر تبلیغاتی پزشکی

تیم تولید محتوای سایت دکتر من امادگی تولید تیزر های تبلیغاتی برای پزشکان و مراکز درمانی را دارد.جهت سفارش تیزرتبلیغاتی از مطب یا فیلمبرداری جراحی در اتاق عمل یا جراحی در داخل مطب می توانید با شماره تلفن 09013860066 تماس بگیرید. ما به شما بهترین هزینه را برای تولید تیزر تبلیغاتی پیشنهاد میدهیم ،تیم تولید محتوای دکتر من با بیش 8 سال سابقه در ارائه خدمات تبلیغاتی می تواند مشاور خوبی برای پزشکان و مراکز درمانی باشد .

شماره  تماس 09013860066

نمونه تیزر تبلیغاتی پزشکان

نمونه تیزر دکتر اوین فتاحی متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان